Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Przeglądy i remonty: Uzdatnianie oleju
Uzdatnianie oleju elektroizolacyjnego jest powszechną i niezwykle ważną czynnością wykonywaną w eksploatacji aparatury wysokiego napięcia z izolacją papierowo olejową.

Począwszy od uzdatniania nowego (świeżego) oleju do parametrów wymaganych przez normy i pozwalających na zastosowanie go w aparatach po poprawę parametrów izolacji urządzeń (głównie transformatorów) w eksploatacji.

Zastosowanie próżniowego agregatu do obróbki oleju pozwala na oczyszczenie, wysuszenia oraz odgazowanie oleju i zachowanie parametrów zalecanych przez standardy międzynarodowe, dokumenty normatywne i instrukcje eksploatacji.

Przykładowo olej pobrany z transformatora po jego końcowym napełnieniu nie powinien zawierać więcej niż 12 ppm wody w przypadku transformatorów o napięciu znamionowym 400 kV i nie więcej niż 15 ppm dla pozostałych transformatorów grupy I i II. Dodatkowo zaleca się, aby olej w transformatorach grupy I był dobrze odgazowany, dla transformatorów o napięciu znamionowym 400 kV całkowita zawartość gazów rozpuszczonych w oleju nie powinna przekraczać 0,5%. Przy ciśnieniu atmosferycznym w oleju rozpuszcza się objętościowo ok. 10% powietrza.

Oleje transformatorowe w czasie eksploatacji ulegają starzeniu i zanieczyszczeniu, co powoduje między innymi powstanie dużej zawartości wody oraz pogorszenie ich właściwości dielektrycznych, dodatkowo operacje serwisowe wykonywane na urządzeniach w miejscu zainstalowania a związane z opróżnieniem kadzi transformatora powodują konieczność przeprowadzenia zabiegu uzdatniania oleju w celu jego odgazowania oraz wysuszenia.

Do tego celu stosuje się agregaty próżniowe potocznie nazywane wirówkami, które w warunkach podwyższonej temperatury oraz obniżonego ciśnienia z oleju odparowują wodę i usuwają rozpuszczone w oleju gazy.

W agregacie olej ogrzewa się do temperatury, przy której woda wrze, przy czym dla uniknięcia szkodliwego przegrzania oleju gorący olej wprowadza się do komory próżniowej, gdzie woda odparowuje w stosunkowo niskiej temperaturze, nieszkodliwej dla oleju. Szybkie odparowanie osiąga się przez zdyspergowanie albo rozpylenie oleju w próżni. Bardzo wysoki stopień rozpylenia oleju osiąga się za pomocą wirnika wirówki, z którego olej zostaje wytrącony w postaci mgły do zbierającej obudowy wirówki. W wirówce następuje uwolnienie oleju od zawiesin stałych, zanieczyszczeń i wody, które zostają zatrzymane w wirniku, jak również od rozpuszczonej wilgoci i powietrza, które zostają odparowane. Odwirowany i częściowo wysuszony i odpowietrzony olej kieruje się do zbiornika próżniowego o takich rozmiarach, że powierzchnia oleju i czas przebywania są wystarczające dla skutecznego wytrącenia reszty wilgoci i powietrza. Proces ten w warunkach wysokiej próżni zapewnia uzyskanie odpowiedniej skuteczności obróbki z wydajnością 6000l na godzinę.

Energo-Complex oferuje wykonanie usługi uzdatniania oleju tak świeżego jak i olejów w eksploatacji metodą próżniową za pomocą mobilnego agregatu MAS 6000. Usługę wykonujemy na miejscu zainstalowania urządzeń u klienta.

Parametry agregatu MAS 6000:

Wydajność6000 l/h
Moc grzałek78 kW
Moc całkowita91 kW
Filtracja1 μm nominalna
Wydajność pompy próżniowej240 m³/h
Maksymalna próżnia pompy0.08 mbar
Wartość próżni w trakcie wirowania0,5 do 5,0 mbar

Urządzenie do uzdatniania
oleju typu MAS6000


Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex