Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Olej transformatorowy: Regeneracja oleju
Energo-Complex w oparciu o technologię firmy ARRAS-MAXEI wprowadził do zakresu swoich usług regenerację olejów elektroizolacyjnych.

Proces regeneracji oleju składa się z odfiltrowania cząstek stałych, separacji cząstek polarnych przy wykorzystaniu materiału sorpcyjnego, próżniowego suszenia oraz odgazowania. Decydującym czynnikiem całego cyklu jest fizykochemiczny proces oczyszczania oleju przepływającego przez kolumny sorpcyjne, które tworzy glinka Fullera. Kolumna sorpcyjna może zregenerować w trakcie jednego cyklu dziesięciokrotność masy sorbentu. Proces regeneracji z wykorzystaniem glinki Fullera jest dobrze znany od wielu lat. Jednakże wcześniej czynnik filtrujący sorbent był elementem jednorazowym a glinkę nasyconą olejem należało zutylizować.

Przełom w zakresie wykorzystania technologii regeneracji nastąpił wraz z wprowadzeniem procesu reaktywacji sorbentu. Dzięki nowej technologii sorbent może być wykorzystany nawet do 300 razy bez pogorszenia właściwości filtracyjnych.

Ocena zestarzenia oleju:
  • Liczba kwasowa - najważniejszy parametr opisującym starzenie oleju. Kwasy powstające w wyniku procesu utleniania powodują korozję metali, przyspieszają degradację izolacji celulozowej. Produktami utleniania są nierozpuszczalne szlamy oraz osady, które pogarszają odprowadzanie ciepła z aktywnych części urządzenia.
  • Współczynnik stratności tg delta - wartość, która wskazuje na obecność zanieczyszczeń oraz rozpuszczonych w oleju cząstek polarnych oraz jonowych.
  • Rezystowność - wielkość rezystywności jest zależna od zawartości wody, zanieczyszczeń oraz od stopnia utlenienia badanego oleju. Jest to parametr pomocniczy, który ułatwia ocenę współczynnika stratności.
  • Napięcie powierzchniowe - na podstawie wartości tego parametru można określić obecność nawet bardzo małych koncentracji substancji polarnych, powstających podczas starzenia się oleju.


Etapy regeneracji oleju:
  • W trakcie procesu regeneracji, olej przepływa przez standardowe urządzenie do obróbki oleju typu MAS 6000 oraz przez moduł regeneracyjny REGEN 6C z wydajnością 2000 do 3000 l/h.
  • Po nasyceniu sorbentu produktami rozkładu (8 godzin uzdatniania) odcina się przepływ oleju przez kolumny regeneracyjne i uruchamia proces reaktywacji sorbentu. Reaktywacja trwa około 8 godzin. Proces chłodzenia kolumn kolejne 8h.
  • Proces odgazowania i odwadniania oleju może być w międzyczasie kontynuowany.
  • Po zakończeniu regeneracji oleju usunięte w procesie naturalne inhibitory uzupełnia się inhibitorem syntetycznym w ilości 0.3 do 0.5% masy oleju.

                 


Przykładowe wyniki regeneracji oleju dla różnych jednostek transformatorowych
na podstawie liczby kwasowej:
Tabela porównawcza:

ParametrMetodaStary olejNowy olejZregenerowany olej
Napięcie przebicia (kV / 2,5 mm)IEC 60156~ 20> 70> 70
Liczba kwasowa (mg KOH / g)IEC 60296 / 82~ 0,2< 0,03< 0,01
Zawartość wody (mg / kg)IEC 60814> 10< 10< 10
Współczynnik strat tg δ przy 90°C (%)IEC 60247~ 10< 0,3< 0,4
Napięcie powierzchniowe (mN / m)ISO 606295~ 25> 40> 50
Rezystywność przy 90°C (GΩm)IEC 60247~ 1> 150> 150

Pomiary oraz analizy porównawcze olejów wykazały, że zregenerowany olej ma porównywalne parametry z olejem nowym.

Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex