Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Podstawy opracowania specyfikacji technicznej transformatorów
06-09-2007
Rynek produkcji i dystrybucji energii elektrycznej w ciągu najbliższych lat ulegać będzie dynamicznym przemianom. Podniesienie efektywności zarządzania majątkiem sieciowym, w tym transformatorów, zapewne jako istotny problem znajdzie się w głównym nurcie tych przemian. Z drugiej strony ponad połowa zainstalowanych obecnie transformatorów dobiega końca projektowanego czasu życia. Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania odpowiedniej strategii dalszej eksploatacji lub wymiany.

Wychodząc naprzeciw tym problemom Energo-Complex wydał książkę pt. "Transformatory w eksploatacji" oraz szereg publikacji, które spotkały się z nadspodziewanie dużym zainteresowaniem wśród inżynierów eksploatatorów i środowiska akademickiego. Oprócz wielu wyrazów życzliwości, otrzymaliśmy również sugestie dotyczące zagadnień, których omówienie byłoby bardzo przydatne w bieżącej eksploatacji transformatorów. Dlatego zdecydowaliśmy się zainicjować systematyczne wydawanie podręczników szczegółowo prezentujących aktualną problematykę eksploatacji transformatorów. Naszym zamiarem jest powierzenie opracowania kolejnych tematów uznanym polskim i zagranicznym specjalistom, którzy zapewnią publikacjom odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. W ten sposób nawiązujemy do misji naszej firmy zawierającej się w haśle "Transformatory - kompleksowe rozwiązania".

Niniejszym tomem inaugurujemy serię wydawniczą pt. "Eksploatacja transformatorów energetycznych". Omówiono w nim niezwykle aktualną problematykę sporządzania Specyfikacji Technicznej Transformatorów Energetycznych. Kolejne edycje dotyczyć będą gospodarki olejowej oraz podobciążeniwoych przełączników zaczepów. Wierzymy w to, że cała seria dostarczy Państwu niezbędnego kompendium praktycznej wiedzy o współczesnych trendach w eksploatacji transformatorów.


Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex