Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Diagnostyka transformatorów: MT-3
Cechy podstawowe

Dzięki współpracy nawiązanej z firmą B&C Diagnostics powstała całkowicie nowa konstrukcja układu pomiarowego przeznaczonego do diagnostyki transformatorów. Urządzenie to powstało jako następca dotychczas stosowanych zestawów pomiarowych typu MT-1 i MT-2.

MT-3 dzięki nowym rozwiązaniom technicznym pozwala na znaczne uproszczenie i przyspieszenie procesu pomiarowego. Zastosowana matryca przekaźnikowa oraz 12 żyłowy kabel pomiarowy umożliwia całkowitą automatyzację pomiarów dla najczęściej spotykanych transformatorów (nie zachodzi konieczność modyfikacji układu pomiarowego - przepinania przewodów). Wybierając z poziomu aplikacji sterującej pomiar interesującej nas wielkości (np. rezystancja uzwojeń czy przekładnia )inicjujemy zestawienie odpowiedniego układu pomiarowego oraz automatyczne podanie stosownego wymuszenia. Dzięki zastosowaniu zdalnego sterowania napędem PPZ procedura pomiaru powtarzana jest na wszystkich zaczepach automatycznie. Znaczącym postępem w stosunku do spełniających podobne funkcje komputerowych systemów pomiarowych (MT-1 i MT-2 oraz urządzenia innych firm) jest trójfazowy pomiar przekładni oraz prądów magnesujących. Modyfikacja ta znacząco skraca czas realizacji pomiarów. Bardzo istotną cechą MT-3 jest pewne zabezpieczenie układów pomiarowych przed destrukcyjnym działaniem przepięć spowodowanych przerwaniem obwodu podczas pomiarów rezystancji uzwojeń. Zastosowany sposób łączenia kabla pomiarowego z wyprowadzeniami transformatora oraz z kasetą pomiarową minimalizuje ryzyko przypadkowego otwarcia obwodu a zastosowane zabezpieczenie elektroniczne praktycznie likwidują niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Oprogramowanie

O komforcie pracy z komputerowymi systemami pomiarowymi decyduje w znacznym stopniu jakość oprogramowania. Korzystając z bogatych doświadczeń zdobytych w trakcie opracowywania i eksploatacji poprzednich układów rodziny MT opracowano aplikację pomiarową pozwalającą nie tylko na sprawne wykonanie pomiarów poszczególnych parametrów badanego transformatora ale również wspomagającą użytkownika w procesie analizy i oceny uzyskanych wyników. Oprogramowanie pozwala uniknąć żmudnego wyliczania odchyłek, przeliczania temperatur a dzięki systemowi bazy danych umożliwia łatwe porównanie zmierzonych wartości z kartą prób lub wynikami poprzednich pomiarów. Na uwagę zasługuje możliwość porównywania zarejestrowanych przebiegów PPZ co pozwala na dokładne śledzenie zmian stanu technicznego przełączników mocy.

Funkcje aplikacji pomiarowej MT-3:
  • graficzna interpretacja wyników
  • raport z przeprowadzonych pomiarów
  • automatyczne porównanie wyników pomiaru z wartościami z bazy danych (karta prób, poprzedni pomiar)
  • automatyczne przeliczanie wyników pomiaru rezystancji na inną dowolną temperaturę
  • automatyczne wyliczanie wartości średniej przy pomiarze rezystancji oraz obliczanie maksymalnej odchyłki od wartości średniej
  • aplikacja raportująca umożliwiająca uzupełnienie protokołu o pomiary wykonywane innymi przyrządami (rezystacja izolacji, współczynnik stratności tg6)

Badana wielkośćDokładność
Pomiar czasów własnych PPZ
Pomiar czasów wyłączników mocy
Rozdzielczość pomiaru czasu 0,1ms
Pomiar rezystancji uzwojeń
Metoda techniczna zgodnie z normą
PN-81/E-04070.05
Zakres pomiaru 0,001 Ω - 100 Ω
Dokładność pomiaru rezystancji 0,2%
Dokładność pomiaru napięcia i prądu 0,1%
Pomiar przekładni transformatorów
zgodnie z normą PN-81/E-04070,06
Dokładność pomiaru przekładni 0,2%
Pomiar prądów magnesującychDokładność pomiaru prądu 0,2%
Parametry eksploatacyjneDopuszczalne wartości
Zakres temperatury pracy-15 ... 45oC
Komunikacja z komputerem PCPC LAN (protokół IPX/TCPIP)
Napięcie zasilania230V AC +10% -20%
Waga8,5 kg


Budowa

W konstrukcji MT-3 zrezygnowano ze stosowania typowych podzespołów komputerowych i przetworników A/C na rzecz specjalizowanych układów zaprojektowanych i wykonanych przez B&C Diagnostics specjalnie do zastosowania w diagnostyce transformatorów. Dzięki temu uzyskano znaczące zwiększenie dokładności pomiarów a także eliminację dodatkowego zewnętrznego źródła prądu do pomiarów rezystancji uzwojeń(dla pomiarów bardzo małych rezystancji możliwe jest zastosowanie dodatkowego wymuszenia do 50 A). Zastosowanie w układzie pomiarowym zewnętrznego komputera pozwoliło na znaczne zmniejszenie wymiarów i wagi urządzenia. Rozwiązania podobne spotkać można w funkcjonujących dotychczas w energetyce układach pomiarowych, jednakże oparte one były o karty przetworników AC instalowane w komputerze pomiarowym.

W urządzeniu MT-3 przetwarzanie sygnałów mierzonych na dane cyfrowe odbywa się w kasecie pomiarowej a rola komputera sprowadza się do sterowania procesem pomiarowym oraz zbierania i wizualizacji wyników pomiaru. Komunikacja pomiędzy układem pomiarowym MT-3 a komputerem odbywa się poprzez sieć LAN z wykorzystaniem protokołu TCPIP lub IPX. Dzięki temu do pomiarów wykorzystać można praktycznie dowolny PC wyposażony w kartę sieciową i pracujący pod kontrolą systemu Windows98/2000/XP.


Dokumentacja:    MT-3 DTR     MT-3 DOU
Raport z pomiaru
rezystancji uzwojeń

Pomiar czasów przełączania
głowicy PPZ

Pomiar rezystancji

Porównanie przebiegów
oscylograficznych czasów
przełączania głowicy PPZ

MT-1

MT-2

MT-3


Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex