Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Olej transformatorowy: Zakres wykonywanych analiz
Nasze nowoczesne laboratorium analityczne oferuje komplet analiz cieczy izolująco chłodzących nowych i w eksploatacji zgodnie z wytycznymi norm IEC, PN, ASTM, a także badania specjalne, zgodnie z wymaganiami klienta.
 • Badanie DGA (analiza chromatograficzną składu i koncentracji gazów rozpuszczonych w oleju)
 • Badania fizykochemiczne cieczy izolująco chłodzących:
  - napięcie przebicia
  - współczynnik stratności tg delta
  - rezystywność
  - zawartość wody rozpuszczonej (metodą K. Fischera)
  - liczba kwasowa
  - temperatura zapłonu
  - napięcie powierzchniowe
  - zawartość cząstek stałych
  - korozyjność (obecność siarki korozyjnej)
 • Badanie zawartości związków furanów metodą chromatografii cieczowej
 • Badanie zawartości PCB
 • Badanie zawartości wody w próbkach izolacji stałej
 • Badanie właściwości materiałów elektroizolacyjnych
Śledzenie trendów zmian w wynikach kolejnych badań pozwala na analizę wolno rozwijających się defektów w funkcji czasu. Naszym klientom oferujemy dostęp online do bazy danych wyników badań, który umożliwia śledzenie trendów zmian poszczególnych parametrów, wydruk raportów, zestawień, a także wiele innych funkcjonalności związanych z eksploatacją jednostek transformatorowych.


Analiza parametrów fizykochemicznych olejów elektroizolacyjnych jest niezbędnym elementem określenia przydatności do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, takich jak transformatory czy przekładniki.

Ocena występowania przegrzań czy też wyładowań niezupełnych i łukowych oraz degradacji termicznej dokonywana jest na podstawie zawartości gazów rozpuszczonych w oleju. Rodzaj powstających w oleju gazów zależy od charakteru i temperatury zjawiska, ogólną zasadę przedstawia rysunek obok.

Główną zaletą diagnostyki opartej na badaniu próbek oleju izolacyjnego jest możliwość wczesnego wykrywania szkodliwych procesów fizycznych i chemicznych występujących w transformatorze lub innym urządzeniu.

Naszym klientom w ramach świadczonej usługi, zapewniamy specjalistyczne zestawy probiercze zapewniające odpowiedni sposób poboru i transportu próbek.

Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex