Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Relacja z Seminarium Górniczego
03-12-2012
22 listopada 2012 roku w Parku Tradycji Górniczo-Hutniczej w Siemianowicach Śląskich, odbyło się kolejne już Seminarium Górnicze organizowane przez naszą firmę wraz z Maschinenfabrik Reinhausen, Nynas Polska oraz Politechniką Opolską. Warto dodać, że patronat nad Seminarium objął Departament Energomechaniczny WUG oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy.

Głównym tematem tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo zasilania zakładów górniczych w aspekcie zarządzania eksploatacją transformatorów energetycznych zasilających główne stacje 110kV. Podczas prezentacji szczególną uwagę zwracano na sprawy związane z oceną stanu technicznego oraz możliwością przedłużenia czasu „życia”.

W trakcie trwania sesji zaprezentowano następujące referaty:
 • „Bezpieczeństwo zasilania infrastruktur krytycznych w elektroenergetyce” - B. Dudek
 • „Rejestracja zawartości wodoru w oleju transformatorowym przez różne układy monitorujące” - R. Malewski
 • „Działalność SUG” - M. Ferdyn
 • „System zarządzania transformatorami TrafoGrade” - J. Płowucha
 • „Diagnostyka izolatorów przepustowych” - J. Subocz
 • „Wspomaganie oceny pomiarów FRA na drodze modelowania” - M. Gawrylczyk
 • „Zarządzanie populacją transformatorów z wykorzystaniem systemów on-line” - W. Fleishmann
 • „Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa zasilania podziemnych zakładów górniczych” - J. Tkaczyk
 • „Akustyczne metody diagnostyki PPZ” - A. Cichoń
 • „Wykrywanie i lokalizacja wyładowań niezupełnych w transformatorach zasilających zakłady górnicze” - J. Skubis
 • „Doświadczenia praktyczne w zarządzaniu populacją transformatorów w KGHM” - R. Biernacki
 • „Zastosowanie technologii próżniowej w PPZ” - H. Rotter

Nie tylko transformatorami człowiek żyje, dlatego w kuluarach po zakończeniu części oficjalnej Seminarium nie zabrakło wspólnych rozmów przy smakowitych przekąskach i muzyce zespołu „Jania Band”. Zwieńczeniem spotkania był koncert legendarnych braci Skrzek, którzy zagrali koncert pt. „Dwa Braty”. Było o Śląsku, po śląsku i dla Śląska.

Dziękujemy wszystkim za udział w seminarium!


Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex