Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Relacja z Konferencji Transformatory w Eksploatacji 2015
05-05-2015
W dniach od 15 do 17 kwietnia 2015 roku odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Transformatory w Eksploatacji”. Miejscem obrad i zakwaterowania uczestników był Hotel AQUARIUS SPA w Kołobrzegu.
Organizatorami Konferencji były firmy:
 • Energo-Complex Sp. z o.o.
 • OBRE Sp. z o.o.
 • Maschinenfabrik REINHAUSEN
 • NYNAS
 • OMICRON
 • ARRAS MAXEI
Patronat naukowy nad Konferencją objął Instytut Elektrotechniki w Warszawie oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. W obradach udział wzięło 170 uczestników, a wśród nich dominowały osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń elektroenergetycznych oraz przedstawiciele środowisk naukowych.

Podczas Konferencji obradowano w sześciu sekcjach tematycznych, w których wygłoszono 24 referaty. Obrady w poszczególnych sesjach ogniskowały się wokół następujących tematów:
 • „Diagnostyka przepustów izolacyjnych”
 • „Diagnostyka wyładowań niezupełnych”
 • „Zarządzanie majątkiem transformatorowym”
 • „Ciecze izolująco-chłodzące”
 • „Eksploatacja urządzeń stacyjnych”
 • „Zaawansowane metody wibroakustyczne w diagnostyce transformatorów”
Szerokie grono wybitnych specjalistów stworzyło płaszczyznę, pozwalającą na wzajemną wymianę doświadczeń w zakresie europejskich i światowych trendów w diagnostyce stanu technicznego urządzeń elektroenergetycznych. Nad procesem przygotowywania referatów oraz przebiegiem dyskusji podczas Konferencji czuwał Komitet Naukowy w składzie:
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Malewski
 • Prof. dr hab. inż. Jan Subocz
 • Prof. dr hab. inż. Konstanty M. Gawrylczyk
 • Dr hab. inż. Wojciech Kołtunowicz
 • Dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
 • Dr hab. Paweł Żukowski, prof. PL
Konferencji towarzyszyła wystawa najnowszych osiągnięć technicznych firm branży elektroenergetycznej. Swoje stoiska reklamowe zaprezentowali: BEZPOL, ARRAS MAXEI, MESSKO, REINHAUSEN, NYNAS, METROHM, OMICRON, SONEL, OBRE, ENERGO-COMPLEX. Podczas przerw między sesjami uczestnicy Konferencji mieli okazję do zapoznania się z ofertami tych firm oraz do rozmów i wymiany opinii.

Wspomnieć można, że organizatorzy poza programem podstawowym przygotowali także wiele atrakcji. Jedną z nich był pokaz kulinarny znanego z ekranów telewizyjnych Piotra Kucharskiego, podczas którego można było nie tylko sprawdzić swoje zdolności kucharskie, ale i zasmakować w rywalizacji. Dwie drużyny przygotowały potrawy z dostarczonych produktów i dzielnie walczyły o nagrodę.
Podczas tegorocznej Konferencji dominowały zagadnienia dotyczące nowych zaawansowanych metod diagnostyki i systemów eksploatacji transformatorów energetycznych. Nową tematyką, która zaznaczyła się w istotny sposób był szeroko pojęty proces regeneracji oleju transformatorowego, będący odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie służb eksploatacyjnych w tym zakresie. Wygłoszono również bardzo interesujące artykuły dotyczące problemów eksploatacyjnych, sieciowych i nowych rozwiązań sprzętowych. Warto podkreślić, że w większości były one przygotowane przez inżynierów zajmujących się bezpośrednio eksploatacją transformatorów.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach tej międzynarodowej Konferencji.

Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex