Nasza nowa strona internetowa: www.energo-complex.pl
Language:
   
 


Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw dystrybucyjnych 2009
Szkolenie dla pracowników Vattenfall - Piekary Śląskie, 5 marca 2009
Pliki do pobrania:

 Plan szkolenia


Szanowni Państwo!

Przemiany zachodzące na rynku dystrybucji energii ("uwolnienie" cen energii) pociągają za sobą zmianę podejścia do relacji "klient-sprzedawca". Pojęcie konkurencji na rynku zaczyna przybierać coraz realniejszy kształt. Powolny, ale nieuchronny mechanizm wolnorynkowej konkurencji powoduje, że klient staje się głównym podmiotem zainteresowania spółek dystrybucyjnych i wyznacza kierunki zmian oraz styl działania.

W takich warunkach podstawową misją przedsiębiorstw dystrybucyjnych staje się "walka" o klienta poprzez dostarczenie najwyższej jakości towaru (energii elektrycznej) po jak najniższej cenie.

Słowo Jakość jest tutaj bardzo szerokim pojęciem, które definiowane jest w zależności od charakteru i kategorii klienta.

W świetle tych faktów bezdyskusyjne jest stworzenie efektywnego systemu zarządzania siecią dystrybucyjną który zapewni niezawodne dostarczenie odbiorcy energii o wysokich parametrach przy optymalnych nakładach finansowych.

Wiemy jak ważnym elementem sieci dystrybucyjnej są transformatory których liczba oraz wartość, w porównaniu do pozostałych składników majątku sieciowego, jest stosunkowo niewielka, jednak progresywny koszt awarii wielokrotnie przekracza nakłady na usuwanie szkód wynikłych z uszkodzenia innych urządzeń sieciowych. Dlatego eksploatacja transformatorów powinna być prowadzona z niezwykłą starannością, z uwzględnieniem jednak ekonomicznie uzasadnionego ryzyka awarii i strategicznego znaczenia w systemie dystrybucji i przesyłu energii.

Firma Energo-Complex w oparciu o swoje doświadczenia w zakresie diagnostyki i remontów transformatorów od kilku lat propaguje i wdraża do praktyki przemysłowej nowe podejście do zarządzania majątkiem transformatorowym, które pozwala na optymalizację relacji między kosztami a jakością eksploatacji transformatorów. Temu celowi służą m.in. organizowane konferencje i seminaria, a także cykl wydawnictw.

Proponowane Państwu szkolenie jest kontynuacją tej misji.

W jego ramach chcemy zaprezentować m.in. nowoczesną metodę diagnostyki przepustów WN oraz metodę kompleksowej oceny stanu technicznego transformatorów TrafoGrade, która pozwala na stworzenie i wdrożenie spójnego systemu zarządzania majątkiem transformatorowym.
Z wyrazami szacunku
Marek Szrot
Jan Subocz

Tematy szkolenia:
 1. System TrafoGrade:
  • ocena stanu technicznego transformatora, charakterystyka stosowanych metod pomiarowych
  • prezentacja wyników uzyskanych z populacji 45 transformatorów, z uwzględnieniem najważniejszych problemów występujących w badanej populacji i analizy perspektyw ich eksploatacji
  • ocena znaczenia transformatora w systemie elektroenergetycznym (dyskusja)
  • prezentacja systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie populacją transformatorów

 2. Prezentacja doświadczeń firmy Energo-Complex związanych z diagnostyką odkształceń mechanicznych uzwojeń transformatorów metodą FRA

 3. Minimalizacja ryzyka awarii oraz kosztów eksploatacyjnych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych (PPZ)

 4. Ocena stanu sprasowania uzwojeń i rdzenia transformatorów energetycznych na podstawie pomiarów wibroakustycznych w stanach nieustalonych

 5. Prezentacja systemu rejestracji danych jakości transportu transformatorów elektroenergetycznych

 6. Założenia do opracowania systemu ekspertowego diagnostyki układów izolacyjnych transformatorów energetycznych

Termin:
5 marzec 2009, od godziny 1000 do godziny 1800
Prosimy zgłaszać uczestników do dnia 28.02.2009 r.

Miejsce:
Energo-Complex Sp. z o.o., ul. Lotników 9, Piekary Śląskie
mapa dojazdu

Kontakt:
Wojciech Leśniak
tel. +48 32 775 67 06; kom. +48 607 691 319; fax +48 32 775 67 02
e-mail:


Energo-Complex Sp. z o.o.
Lotników 9
41-949 Piekary Śląskie
P O L A N D
+48 32 7756 700
+48 32 7756 702
+48 601 260 808

 
Copyright © 1998-2015 Energo-Complex